Regulamin

I. Sklep internetowy "MASZYNY I URZĄDZENIA WULKANIZACYJNE" prowadzi:

Bumat
ul. Myśliborska 21/24 Gorzów Wlkp. 66-400
E-mail: bumat@bumat.net , tel./faks: 95 725 00 53, tel. kom. 603 778 452 ,
Konto bankowe: 85 1020 1954 0000 7902 0046 7522
REGON: 211229400
NIP: 599-150-85-86

II. 1.Użytkownikiem składający zamówienie może być wyłącznie podmiot gospodarczy, który zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

2. Jeżeli zamówienie chce złożyć osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. art. 221 k.c. -  należy skontaktować  się bezpośrednio pod numerem telefonu: 603 778 452 w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku.

 

III. Składanie zamówienia

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Bumat zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w korzystaniu ze sklepu.

2. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a).Bezpośrednio w sklepie internetowym, bez konieczności logowania się. Po wybraniu właściwego towaru należy wypełnić i wysłać formularz zamówienia,a następnie zadzwonić pod nr telefonu: 603 778 452 i potwierdzić zamówienie w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku.
b). Bezpośrednio pod numerem telefonu: 603 778 452 w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku.

3. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

4. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, otrzyma on odpowiedź potwierdzającą prawidłowe przesłanie zamówienia (dotyczy wysyłki zamówienia przez sklep). W ciągu 24 godz. nabywca powinien skontaktować się ze sprzedawcą. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

5. Bumat zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia.

6. Bumat zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

7. Zamawiający ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przekazać:

a). Pocztą elektroniczną na adres: bumat@bumat.net
b). Pod numerem telefonu 603 778 452.

W zgłoszeniu należy powołać się na numer zamówienia i podać niezbędne dane w celu odszukania przedmiotowego zamówienia.

IV. Ceny sprzedaży

1.Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają odpowiednią stawkę VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

2. Bumat zastrzega sobie prawo do aktualizowania ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu bez uprzedzenia. Aktualizowanie cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3. Bumat zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oferowanego w sklepie internetowym "MASZYNY I URZĄDZENIA WULKANIZACYJNE" bez wcześniejszego uprzedzenia.

V. Warunki płatności

1.Podczas składania zamówienia Zamawiający wybiera jeden z dwóch możliwych sposobów płatności za towar:

-Za pobraniem - płatność przy odbiorze, opłatę pobiera listonosz, kurier bądź pracownik firmy Bumat. Przy kwocie powyżej 1.000 zł może być wymagana zaliczka;

-Przedpłata na konto - klient wpłaca wartość zamówienia na konto: 85 1020 1954 0000 7902 0046 7522, towar zostaje wysłany po wpłynięciu środków na konto.

VI. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia złożone na towar dostępny w danej chwili i potwierdzone przez nabywcę do godz. 10.00 wysyłane są tego samego dnia. Większość zamówień realizowana jest w ciągu 1-30 dni roboczych. W zależności od dostępności i popularności zamówionych produktów, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 90 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przesyłki realizowany przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. O dokładny czas realizacji przesyłki można zapytać sprzedawcę telefonicznie.

2. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Bumat ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony ustalą inaczej.

3. Zakup towaru jest potwierdzony fakturą VAT.

4. Towar wraz z fakturą VAT zostanie przesłany na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. Bumat nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

VII. Koszty przesyłki

1. Część asortymenty dostępnego w ofercie firmy Bumat jest dostarczana do klienta na koszt nadawcy, tj. firmy Bumat.

2. Koszty dostawy pozostałych produktów dostępnych na www.maszynywulkanizacyjne.net.pl są uzależnione od ich masy oraz gabarytów. Szczegółowe informacje można pozyskać przy telefonicznym składaniu zamówienia.

VIII. Jakość produktów

1.Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym MASZYNY I URZĄDZENIA WULKANIZACYJNE, który znajduje się pod adresem internetowym www.maszynywulkanizacyjne.net.pl, są oryginalne, nowe i pełnowartościowe, wyłączając urządzenia w kategorii "używane". Towar pochodzi z legalnych źródeł, posiada gwarancję określoną przez producenta bądź nadaną przez Bumat.

IX. Warunki gwarancji

1.Wszystkie towary w sklepie MASZYNY I URZĄDZENIA WULKANIZACYJNE posiadają gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu tj. fakturą VAT lub paragonem. Warunki gwarancyjne do każdego z towarów określone są precyzyjnie przez producenta - w karcie gwarancyjnej.

X. Bezpieczeństwo przesyłki

1. Zamówione towary zostaną dostarczone na adres wskazany w formularzu zamówienia pocztą polską, firmą kurierską bądź przez pracownika firmy BUMAT. Zamówiony towar jest wysyłany w opakowaniu zabezpieczającym towar w czasie transportu.

2. Klient oczekujący na przesyłkę powinien przed przybyciem kuriera przygotować narzędzie, którym będzie mógł przeciąć taśmy i opakowanie zewnętrzne przesyłki w celu sprawdzenia zawartości.

3. Jeśli w trakcie zamawiania Klient wybrał opcję płatności "za pobraniem" należy przygotować kwotę do zapłaty.

4. Po przyjeździe kuriera należy pokwitować i opłacić przesyłkę (jeśli nie była opłacona wcześniej przelewem). W wypadku uszkodzenia lub podejrzenia, że przesyłka była otwierana należy w obecności kuriera sprawdzić jej stan oraz zawartość.

5. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

W protokole zawrzeć należy:

a). dane zamawiającego
b). informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były- nalepki "ostrożnie szkło", "góra dół")
c). informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie)
d). informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone)

f). w miarę możliwości sporządzić dokumentację fotograficzną

Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (faksem lub pocztą) do nadawcy .

XI. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

2. W przypadku reklamacji (innych niż opisana w dziale X pkt. 5) należy skontaktować się z Bumat za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego / nazwę firmy, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

3. Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 7 dni.

4. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, lub faksem zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Zamawiający (konsument) ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, o ile nie naruszył oryginalnego opakowania otrzymanego towaru, towar jest komplety oraz nieużywany. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Zamawiający skorzysta z prawa rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zwroty prosimy kierować na adres:
Bumat – Maszyny wulkanizacyjne
Ul. Myśliborska 21/24
66-400 Gorzów Wlkp. - z dopiskiem "zwrot".

Bumat nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Bumat dokona zwrotu kwoty równej cenie zwróconego towaru. Środki pieniężne zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez Klienta w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Bumat zwróconych towarów. Koszt odesłania towarów zwróconych nie podlega zwrotowi.

XII. Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, w tym prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Bumat zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Sklepu Internetowego – o czym każdy zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po zmianie Regulaminu.

3. Regulamin (zmiany w Regulaminie) obowiązuje od momentu jego opublikowania.

4. Oferta umieszczona w sklepie internetowym „Maszyny i urządzenia wulkanizacyjne” nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.